Gói 120.000 tỷ sẽ tác động gì đến thị trường địa ốc?