Phú Quốc cho phân lô, tách thửa và chuyển mục đích.

Sau khi "lệnh" tạm dừng việc phân lô, tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, nay Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang vừa chấm dứt lệnh cấm này.

Khoảng giữa tháng 5 năm 2018, thị trường nhà đất Phú Quốc liên tục nóng sốt, hiện tượng tự ý phân lô, tách thửa và bán nền đất trên đất nông nghiệp diễn ra rầm rộ nhằm trục lợi của giới đầu nậu đất đai nơi đây.

Chính quyền địa phương khi đó phải dừng việc phân lô, tách thửa và chuyển nhượng mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc. 

Ngày 2/3/2020, bà Đặng Tuyết Em – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã ký văn bản số 1898 -TB/TU truyền đạt ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang.

Theo thông báo trên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét tờ trình của UBND tỉnh Kiên Giang về việc xin ý kiến chấp dứt việc phân lô, tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc (đã dừng từ 15/5/2018), Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Giao Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương nêu trên; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Công văn 623-CV/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Bình An

Theo Nhịp sống kinh tế

https://cafef.vn/phu-quoc-cho-phan-lo-tach-thua-va-chuyen-nhuong-dat-tro-lai-20200306144312113.chn